பரிசுத்த ஹக்கின் அவதார சந்நிதானமும் ஈருலக இரட்சகர் முஹம்மது முஸ்தபா ரஸூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் உள்ரங்க வெளிரங்க வாரிசும் கௌதுல் அஹ்லம் முஹிய்யுத்தீன் ஆண்டகை (ரலி) அவர்களின் சம்பூரணப் பிரதிநிதியும் காலத்தின் இமாமும் ஆத்மஞான குருநாதருமான‌ குத்புல் அக்தாப் ஜமாலிய்யா செய்யிது யாஸீன் மௌலானா அல்ஹஸனிய்யுல் ஹாஷிமிய் (ரலி) அவர்களின் 50-ஆவது வருடக் கந்தூரி விழா வெள்ளிக்கிழமை  12-09-2014 அன்று காலை சரியாக 09:00 மணியளவில் துபை சபையில் கொண்டாடப்பட்டது. 

மேலும் செய்திகள் படங்களுடன்.....

துபாய் ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞானச் சபையில் 15-08-2014 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மெய்ஞ்ஞான சபையினரால் அவ்னிய்யா உலக அமைதி அறக்கட்டளை, மதரஸத்துல் ஹஸனைன் ஃபீஜாமிஆ யாஸீன் அரபுக் கல்லூரி, ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை ஆகியவற்றின் நிறுவனத் தலைவரும் ஹக்கிய்யத்துல் காதிரிய்யா தரீக்காவின் ஷெய்குமாகிய சங்கைமிகு குத்புஸ்ஸமான் ஷம்ஸுல் வுஜூத் ஜமாலிய்யா அஸ்ஸய்யித் கலீல் அவ்ன் அல்ஹஸனிய்யுல் ஹாஷிமிய் மௌலானா நாயகம்  அவர்களின் 79-வது உதயதின விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

மேலும் விரிவான செய்திகள் படங்களுடன்...